Vi opplever for tiden tregheter ved bruk av BankID